Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 07 2014

kornelek
21:53
1855 e009 500
kornelek
21:52
4238 f943 500
Reposted fromdippi dippi viakrainakredek krainakredek
kornelek
21:52
I nie ma żadnej gwarancji, ze raz jeszcze w życiu człowiek będzie chciał się wygłupiać i dawać drugiemu człowiekowi tak samo wiele.
— M. Hłasko - Ósmy dzień Tygodnia
Reposted fromkostuchna kostuchna viacooffee cooffee
kornelek
21:52
I w sumie chuj w to, bo mi żyje się spoko dziś Kiedy nie muszę ciągle myśleć o co chodzi Ci
— Edzio x TMK aka Piekielny "Nie chcę już tęsknić"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
kornelek
21:50
8858 d6bf 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
kornelek
21:49
Są ta­kie chwi­le, w których człowiek przy­tuliłby się na­wet do jeża. 
— Józef Bułatowicz
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
kornelek
21:48
0270 2cb2
Reposted fromnyaako nyaako viailoveyou iloveyou
kornelek
21:48
ostracizedpoodle:

                I don’t need alcohol to make bad decisions
Reposted fromthebelljar thebelljar viacytaty cytaty
kornelek
21:48
3345 20eb 500
Reposted fromfoods foods
kornelek
21:48
Nie mam czasu zasypiać, nie mam siły się budzić.
Nie mam dosyć życia, tylko dosyć tych ludzi.
— Hades
kornelek
21:48
Nie jestem jeszcze człowiekiem z kropką na końcu zdania
— Jan Jakub Kolski "Egzamin z oddychania"
Reposted frompanizwasem panizwasem viatriste triste

March 05 2014

kornelek
21:59
3250 2ed8
Reposted fromfoods foods
kornelek
21:35
5764 ee06
Reposted frompoppyseed poppyseed vialonelycat lonelycat
kornelek
21:34
7241 8a2a
Reposted fromtechniker techniker viasoadysta soadysta

February 24 2014

kornelek
22:53
Nie musimy przecież być z kimś razem, żeby czuć się z nim związanym bardziej niż z kimkolwiek w świecie. 
— Thomas Bernhard
Reposted fromnilnovisubsole nilnovisubsole viatriste triste

February 15 2014

kornelek
23:24
2529 ee95
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viatriste triste
kornelek
23:24
8153 7e38
Reposted fromgreens greens viatriste triste
kornelek
23:22
wzajemnie doprowadzamy się do temperatury wrzenia
— bonjourbitches.soup.io
Reposted frombonjourkitty bonjourkitty viatriste triste
kornelek
23:20
3855 f598 500
Reposted fromznamysie znamysie viatriste triste
kornelek
23:20
im bardziej chcesz, tym mniej dostajesz.
— Żulczyk
Reposted fromnewnightmare newnightmare viatriste triste
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl