Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2014

kornelek
20:18
Tydzień niczym puszka pandory, ze złotem na dnie
kornelek
20:17
0382 f6bb
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianieuciekaj nieuciekaj

February 07 2014

kornelek
23:46
kornelek
23:45
Prawda jest najcenniejsza
Używa się jej oszczędnie...
— Małpa
Reposted fromemptywardrobe emptywardrobe viacytaty cytaty
kornelek
23:42
Reposted frompsychob psychob viagawecka gawecka

February 05 2014

kornelek
23:16
Reposted fromrzorek rzorek viamizuka mizuka

February 02 2014

kornelek
21:43
Polecam film Like crazy!

February 01 2014

kornelek
13:49
6767 e9aa
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt viaCuukierek Cuukierek

January 30 2014

kornelek
22:26
kornelek
22:22
kornelek
22:18
4040 19d6
Reposted fromWormHole WormHole vialordhelmofon lordhelmofon
kornelek
21:40
Będzie dobrze. Teraz będzie najtrudniej, a potem będzie już dobrze.
— Stephen King
Reposted fromMooonroe Mooonroe viatriste triste
kornelek
21:39
Wszystko w jakiś sposób zabija wszystko inne.
— Stary człowiek i morze
Reposted fromte-quiero te-quiero vianieuciekaj nieuciekaj
kornelek
21:36

To słodkie, kiedy ktoś wie o Tobie nawet najdrobniejsze szczegóły. Nie dlatego, że bezustannie mu przypominasz, ale dlatego, że po prostu zwraca na to uwagę.

Reposted fromteatrlalek teatrlalek vianieuciekaj nieuciekaj
kornelek
21:35
7087 0623
Reposted fromyouuung youuung viawhoiam whoiam
21:35
8774 ccf3
Reposted fromsamphetamine samphetamine viawhoiam whoiam
kornelek
21:34
kornelek
21:33
6529 5dc2
Reposted fromcalifornia-love california-love viahasandra hasandra
kornelek
21:31
Świat się zmienia, gdy znajdujesz kogoś, kogo możesz pokochać, prawda?
— Shizuku - Umi no Misaki

January 29 2014

kornelek
22:51
nie bój się przekroczyć granicy. zaryzykuj - miej w końcu coś z życia. zadziałaj spontanicznie, nie planuj, nie trzęś tyłkiem ze strachu - żyj, człowieku.
— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viazimna-zupa zimna-zupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl