Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 12 2014

kornelek
19:41
1067 3cb6
Reposted fromcalifornia-love california-love viamarysia marysia
kornelek
19:39
Nagle ogarnęło mnie przykre uczucie, że nigdzie naprawdę nie należę...
— Marlen Haushofer "Ściana"
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viacytaty cytaty

March 29 2014

kornelek
21:26
Ja nie jestem już naiwny, ale ciągle mocno wierzę,
że nie każdy człowiek dla drugiego musi być jak zwierzę.
Reposted fromhardbitch hardbitch vianieuciekaj nieuciekaj
kornelek
21:25
ja tak naprawdę już nie wierzę w słowa
— ostr
kornelek
21:25
4600 1a86
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viacytaty cytaty
kornelek
21:24

nie czyń priorytetu z kogoś, kto ma Cię tylko za opcję.

— fejs

March 19 2014

kornelek
19:23
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny...
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
kornelek
19:23
3528 29d1
Reposted fromfoods foods
kornelek
19:18
Nic nie załamu­je tak, jak złama­na obietnica. 
— Kevin Moore
Reposted fromwish78 wish78 vianieuciekaj nieuciekaj

March 12 2014

kornelek
21:33
4408 5935
Around The World
kornelek
21:32
chciałbym móc patrzeć tak jak wy nie widzieć tego, co we mnie tkwi
— suicide
Reposted fromdirtyliar dirtyliar vianieuciekaj nieuciekaj
kornelek
21:32
9766 d8b3
Reposted fromkoprobo koprobo vianieuciekaj nieuciekaj
kornelek
21:32
Być szczęśli­wym - te­go trze­ba się uczyć.
— Eurypides
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 vianieuciekaj nieuciekaj
kornelek
21:30
9631 2bdd 500
Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz viatriste triste

March 11 2014

20:52
2752 5bc8 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaklod klod
kornelek
20:51
To nasze wybory ukazują, kim naprawdę jesteśmy, o wiele bardziej niż nasze zdolności.
— J.K. Rowling
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viacooffee cooffee
kornelek
20:51
4736 8771
Danuta Wawilow - "Wędrówka"

March 07 2014

kornelek
21:56
8077 bf7b
Reposted fromcalifornia-love california-love viamizuka mizuka
kornelek
21:56
3464 4483
~Namels <3
Reposted fromnamels namels viamizuka mizuka
kornelek
21:54
1792 e9aa 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianot-alice not-alice
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl